WEM Investment Opportunities

WEM Investment Opportunities

Na pravidelnej báze poskytujeme našim klientom zoznam investičných odporúčaní, ktoré by mali v rámci polročného horizontu priniesť výnos, ktorý plne pokryje rizikovosť danej investície. Sú to predovšetkým krátkodobé tipy na výrazne podhodnotené aktíva, ktoré sa znehodnotili vinou externých šokov, prípadne interne vyvolaných problémov. Ich vnútorná, tzv. fundamentálna hodnota však ostáva relatívne stabilná.

×

Kontaktujte nás

×
×