WEM Balanced

WEM Balanced

Aktívne riadené portfólio WEM Balanced umožňuje klientom investovať do TOP amerických akciových titulov a zároveň optimalizovať riziko investovaním do kvalitných štátnych dlhopisov krajín eurozóny. Cieľom portfólia je na pravidelnej báze prinášať klientovi výnos, ktorý zodpovedá rizikovému profilu investície, tj. maximalizovať výnos v takom rozsahu, ktorý je v súlade s uchovaním hodnoty kapitálu a s udržaním vysokej likvidity realizovaných investícií.

Vhodná kombinácia dlhopisov a akciových titulov v portfóliu prináša tzv. diverzifikačný efekt v podobe eliminácie rizika pri relatívnom zachovaní výnosu.

Parametre

* Počítané na základe simulovanej výkonnosti v minulosti (v mene EUR) ku dňu 20.2.2019 na časovej perióde 1 250 dní ** Simulované VaR (v mene EUR) k 20.2.2019 pre iniciačné váhy aktív v portfóliu, použitá metóda Monte Carlo; VaR = pravdepodobnosť, že portfólio nevytvorí vyššiu stratu v rámci stanoveného časového intervalu

*Benchmark: 60% x Bloomberg Barclays Euro Aggregatge Government Index + 40% x S&P 500 Index

×

Kontaktujte nás

×
×