Spoznaj WEM OCP

Ku klientom pristupujeme ako k rodine, preto Vám chceme predstaviť ľudí, ktorí sú nosnými piliermi našej spoločnosti a veríme, že budeme mať možnosť spoznať aj Vás.

Starostlivosť o majetok bohatých rodín, jednotlivcov, umelcov a úspešných športovcov zabezpečujeme prostredníctvom Wealth Managementu.

Táto služba sa vyznačuje vysokou komplexitou a odbornosťou. Našim klientom pomáhame identifikovať vhodné investičné príležitosti v súlade s ich cieľmi a očakávaniami. Výsledkom sú na mieru šité riešenia a individuálny prístup ku každému klientovi prostredníctvom Private Wealth Managerov ktorí si budujú s klientom nadštandardný, korektný a diskrétny vzťah.

546
Počet klientov na riadených portfóliách
16,1%
Anualizovaná výkonnosť WEM EQUITY US
11,7%
Priemerná výkonnosť WEM Opportunity
4,6%
Anualizovaný priemerný výkon nad alfu

Peter Štadler

CEO

Predtým ako založil vlastnú spoločnosť, bol v roku 2007 pri zrode finančno sprostredkovateľkej spoločnosti Efect Slovakia, ktorú rozbiehal spoločne s Filipom Jacekom. Na začiatku pôsobil na pozícii Business Process Executive, zodpovedný za samotné založenie a následne ako Executive director.

V roku 2014 sa rozhodol svoje niekoľkoročné skúsenosti z retailového prostredia pozdvihnúť na úroveň služieb wealth managementu, založiť Wealth Effect Management s.r.o. a zároveň prvú pobočku v zahraničí na bulharskom trhu. Jednou z hlavných ideí a priorít bolo priniesť osvetu a transparetnosť do sveta financií, čo vyústilo v roku 2017 do založenia obchodníka s cennými papiermi Wealth Effect Management o.c.p., a.s. Prostredníctvom vlastného portólio managementu a najmodernejších finančných nástrojov je spoločnosť schopná vytvárať  efektívne portfóliá a tým zabezpečiť pre klientov dlhodobý a kvalitný servis.

Martin Vozár

Portfolio Manager

Má rozsiahle praktické ako aj teoretické skúsenosti z oblasti portfólio managementu, finančnej analýzy, oceňovania firiem, resp. finančného manažmentu ako takého. V spoločnosti WEM pôsobí päť rokov ako portfólio manažér so zameraním na aktívne riadenie klientskych akciových a dlhopisových portfólií, pričom je zároveň členom predstavenstva spoločnosti. V minulosti pôsobil ako finančný analytik na oddelení Treasury v najväčšej slovenskej bankovej inštitúcii, kde mal okrem iného na starosti analýzu produktov tzv. Structured Credit a v konzultačnej firme zameranej na oceňovanie firiem ako senior analytik. Taktiež už 15 rokov pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Fakulte managementu UK, kde vedie predmety Finančný manažment a taktiež ním vytvorený predmet Corporate Valuation. Ako autor a spoluautor pripravil niekoľko publikácií a vedeckých článkov z oblasti finančného manažmentu.

Tomáš Královič

Compliance Officer

Na finančnom trhu pôsobí od roku 2001. Najprv tri roky vo veľkej poisťovni a od roku 2004 aktívne na trhu cenných papierov. Bol pri zakladaní a neskôr šesť rokov viedol menšieho obchodníka s cennými papiermi. Aktívne sa podieľal a bol zodpovedný za desiatky emisií cenných papierov rádovo v stovkách miliónov eur. Bol zodpovedný za prijatie dlhopisov na burzu cenných papierov v Bratislave.

Od roku 2016 je súčasťou tímu WEM, zodpovedného za založenie a rozbehnutie činnosti obchodníka s cennými papiermi, aktuálne na pozícií Compliance officer.

Bruno Gábel

Head of Back Office

Počas svojho pôsobenia vo WEM vytvoril hypotekárne oddelenie, ktoré každoročne zvyšuje objem svojej produkcie o pätinu. Aj napriek turbulentným zmenám na poli hypotekárnych úverov so silným tímom a veľkým množstvom skúseností zabezpečuje pre klientov naďalej vysoko kvalitnú službu, vďaka čomu vytvára dlhodobú spoluprácu. Od založenia obchodníka s cennými papiermi vedie backoffice a zastáva pozíciu člena dozornej rady.

Michal Kováč

Head of Front Office

Člen dozornej rady a spoluzakladateľ spoločnosti Wealth Effect Management. Takmer 10 rokov sa venuje oblasti finančných služieb a kapitálovému trhu. Osobne sa podiela na rozvoji investičného oddelenia od roku 2015. Vďaka dlhoročnej akvizičnej činnosti dosiahol ocenenie najlepšieho obchodníka za rok 2018.

Matej Bašťovanský

Head of Advisory

V spoločnosti pôsobí od roku 2010 a bol súčasťou všetkých dôležitých míľnikov vo firemnej histórii. Na začiatku pôsobil ako finančný stratég v spoločnosti Efect Slovakia, kde sa venoval primárne akvizícii nových klientov v rámci komplexných služieb. V roku 2014 spoluzakladal novú spoločnosť Wealth Effect Management a v nasledujúcich rokoch dosiahol trikrát po sebe najlepší obchodný výsledok. Neskôr začal rozvíjať novú divíziu vo firme – Servisné centrum, ktoré úspešne napreduje a vylepšuje aj so svojím tímom. V rámci obchodníka s cennými papiermi pôsobí ako vedúci poradenských služieb a stále takisto zastáva funkciu Senior Wealth Advisora, kde sa venuje servisu a akvizícií afluentných klientov využívajúcich služby wealth managementu.

WEM OCP Team

Naším najvyšším cieľom je spokojnosť klienta. Preto tím Wealth Effect Management OCP kombinuje odborné znalosti s charakterom a ľudskosťou.

×

Kontaktujte nás

×
×