WEM Balanced

WEM Balanced

Aktívne riadené portfólio WEM Balanced umožňuje klientom investovať do TOP amerických akciových titulov a zároveň optimalizovať riziko investovaním do kvalitných štátnych dlhopisov krajín eurozóny. Cieľom portfólia je na pravidelnej báze prinášať klientovi výnos, ktorý zodpovedá rizikovému profilu investície, tj. maximalizovať výnos v takom rozsahu, ktorý je v súlade s uchovaním hodnoty kapitálu a s udržaním vysokej likvidity realizovaných investícií.

Vhodná kombinácia dlhopisov a akciových titulov v portfóliu prináša tzv. diverzifikačný efekt v podobe eliminácie rizika pri relatívnom zachovaní výnosu. Na obrázku je uvedená tzv. Gaussova krivka. Znázorňuje riziko vybraných aktív, ktoré je definované, ako štandardná odchýlka historických výnosov. Čím je riziko aktíva vyššie tým je krivka rozloženejšia do strán.

Parametre

* Počítané na základe simulovanej výkonnosti v minulosti (v mene EUR) ku dňu 20.2.2019 na časovej perióde 1 250 dní ** Simulované VaR (v mene EUR) k 20.2.2019 pre iniciačné váhy aktív v portfóliu, použitá metóda Monte Carlo; VaR = pravdepodobnosť, že portfólio nevytvorí vyššiu stratu v rámci stanoveného časového intervalu
×

Kontaktujte nás

×
×