Exkluzívne služby

Spoločnosť Wealth Effect Management OCP sa zrodila z dlhoročného úsilia prinášať na slovenský trh finančné služby, ktoré umožnia transparentnú a efektívnu správu majetku. Klienti sú pre nás členmi rodiny a vyberáme pre nich riešenia, ktoré by sme odporučili tým najbližším.

Equity US

Portfólio investuje do vybraného a obmedzeného počtu spoločností, resp. akcií na základe fundamentálnej analýzy. Výber spoločností podlieha úvodnému pred-výberu jednotlivých priemyselných sektorov, ktoré sú vybrané na základe ich potenciálu prekonávať celkovým rastom priemerný rast HDP USA. V rámci sektora sú následne vyselektované kľúčové firmy, ktoré by sa mali podieľať na raste vybraných sektorov najväčšou mierou.

Sovereign Bonds EUR

Geografické zameranie stratégie je výlučne na štátne dlhopisy vydané vládami krajín Eurozóny. Portfólio investuje do dlhopisov prostredníctvom tzv. ETF (Exchange Traded Fund). Portfólio by malo slúžiť investorom ako vhodná diverzifikácia pre ich investície (v prípade poklesu, alebo značnej volatility na kapitálových trhoch by si portfólio malo udržať svoju hodnotu relatívne stabilnú). V každom čase bude 100% hodnoty portfólia zainvestovaných v dlhopisových ETF.

Investment Opportunities

Na pravidelnej báze poskytujeme našim klientom zoznam investičných odporúčaní, ktoré by mali v rámci polročného horizontu priniesť výnos, ktorý plne pokryje rizikovosť danej investície. Sú to predovšetkým krátkodobé tipy na výrazne podhodnotené aktíva, ktoré sa znehodnotili vinou externých šokov, prípadne interne vyvolaných problémov. Ich vnútorná, tzv. fundamentálna hodnota však ostáva relatívne stabilná.

Tím WEM OCP

Našim najvyšším cieľom je spokojnosť klienta. Preto pri vytváraní tímu Wealth Effect Management OCP spájame odbornosť s charakterom a ľudskosťou.

×

Kontaktujte nás

×
×