Wealth Management

Ние разбираме нашите клиенти в Словакия и техния консервативен подход към инвестиране и разпределяне на техните активи, търсейки най-вече познати варианти, достатъчна диверсификация и сигурност.

WEALTH PLANNING

Специално в Словакия услугата за професионално и комплексно управление на финансите е неизвестен термин. Ето защо в началото ние питаме нашите клиенти за техните цели и им помагаме с нашата оценка. Анализираме финансовия профил на клиентите, целите, отношението им към риска и след това разработваме подходящ план за управление на финансите. Ние използваме интелектуалния капитал на компанията и нейните специалисти за изпълнение на плана. Предлагаме стратегическо разпределение на активите и редица инвестиционни решения, включително облигации, акции и алтернативни форми на инвестиране. За клиенти, които се интересуват от инвестиционно-консултантски услуги, ние предлагаме възможности за изпълнение на всички основни световни пазари. Широката гама от услуги за управление на богатството включва не само инвестиционни портфейли, недвижими имоти, управление на корпоративни и бизнес проекти, инвестиране в нов бизнес, но и планиране и запазване на финансова сигурност за бъдещите поколения, както данъчни и правни съвети. И тъй като целите на клиентите се променят, чрез внимателно обслужване и лични съвети можем да подобрим управлението на активите им.

Структуриране на финансите

Инвестиционно портфолио

Развитието на финансовите пазари води до различни промени, които изискват постоянно наблюдение управляваните активи. Ние предлагаме индивидуални инвестиционни решения, базирани на професионален подход и доказани инвестиционни методи. Нашите специалисти анализират всички класове активи, за да подготвят портфейли и решения за дългосрочно управление, както и планиране на финансите.

Планиране на недвижимите имоти

Нашият опит в консултирането на клиенти относно планирането на недвижими имоти показва, че клиентите често държат значителна част от своите активи в недвижими имоти и ние не подценяваме този факт. Ето защо ние сме тук, за да помогнем и да подкрепим нашите клиенти, да им предоставим възможно най-доброто планиране на техните активи и да управляваме разнообразието на тяхното финансово състояние.Ние ще се погрижим не само за придобиване, наемане или продажба на индивидуални недвижими имоти или инвестиционни проекти, но можем да осигурим и професионално управление на съоръжения.

Правни и данъчни консултации

Консултантски услуги за физически и юридически лица, които при управлението на по-големи активи също трябва да помислят за спецификите на данъчното законодателство и разходите за оптимизация. С подходящ данъчен съвет можем да оптимизираме доходите на клиента и да им помогнем да избегнат ненужни усложнения. Ние предоставяме тези услуги в сътрудничество с партньори на най-високо професионално ниво.

×

Свържи се с нас

×
×