WEM Balanced

УЕМ Балансирано портфолио

Балансираното портфолио предоставя на клиентите възможността да инвестират в ТОП Акции на компании от САЩ, а същевременно намалява риска като част от средствата се влагат в висококачествени европейски държавни облигации. Целта на портфолиото е да генерира регулярна доходност, която да съответства на рисковият профил на фонда, а също и да постига максимална възвръщаемост до степен, която е в съответствие със запазването на стойността на капитала и поддържането на висока ликвидност на направените инвестиции.

* Изчислено на база 5 годишна ретроспективна симулация на представянето на портфейла за периода от 24 Ноември 2012 до 23 Ноември 2017 /на годишна база/ ** VaR метода Монте Карло представя вероятността портфейла да НЕ реализира по-голяма загуба за предварително зададен период Ден/Месец – изчисленията са направени на 24 Ноември 2017г.

*Benchmark: 60% x Bloomberg Barclays Euro Aggregatge Government Index + 40% x S&P 500 Index

×

Свържи се с нас

×
×