УЕМ АКЦИИ от САЩ

УЕМ АКЦИИ от САЩ

Основната инвестиционна цел на портфейла е регулярно да реализира по-висока доходност от еталонния индекс (Алфа доходност).

При управлението на портфейла се използва теорията на Марковиц (Markowitz Portfolio Theory), а именно: диверсификация на портфейла от акции с цел минимизиране на общия риск, при относително запазване на постигнатата обща доходност.

УЕМ Акции от САЩ е структуриран от ограничен брой акции и се базира на фундаментален анализ. Преди да се пристъпи към селектирането на конкретни имена се извършва анализ на секторите които имат потенциал да изпреварят растежа на икономиката. Следващата стъпка е да се подберат компании, които имат най-висок потенциал за растеж в съответния сектор.

Портфейлът е съставен предимно от акции регистрирани за търговия на фондовите борси NYSE и NASDAQ, с пазарна капитализация над 10 милиарда USD.

Характеристики на инвестиционния продукт

* Изчислено на база 5 годишна ретроспективна симулация на представянето на портфейла за периода от 24 Ноември 2012 до 23 Ноември 2017 /на годишна база/ ** VaR метода Монте Карло представя вероятността портфейла да НЕ реализира по-голяма загуба за предварително зададен период Ден/Месец – изчисленията са направени на 24 Ноември 2017г.

×

Свържи се с нас

×
×