Инвестиционни Възможности

WEM Investment Opportunities

Периодично ще предоставяме на нашите клиенти списък с инвестиционни предложения за висока доходност с хоризонт от 6 месеца. Това ще бъдат краткосрочни предложения за подценени, в следствие на външни шокове или временни вътрешни затруднения, активи. Същевременно, фундаменталната стойност на предложените активи, според нашите анализи, би трябвало да е относително стабилна.

×

Свържи се с нас

×
×