Ексклузивни услуги

Wealth Effect Management OCP е плод на дългогодишни усилия да се предоставят на Словашкия и Българския пазар финансови услуги, които да позволяват прозрачно и ефективно управление на активи.

Нашите клиенти са част от нашето семейство и ние избираме за тях решения, които бихме предложили на най-близките си.

WEM АКЦИИ от САЩ

Портфейлът е структуриран от селектирани акции на ограничен брой компании, базирайки се на фундаментален анализ. Преди да се пристъпи към селектирането, се извършва анализ на секторите, които имат потенциал да изпреварят растежа на икономиката. Следващата стъпка е да се подберат компании, които имат най-висок потенциал за растеж в съответния сектор.

WEM Балансирано портфолио

Балансираното портфолио предоставя на клиентите възможността да инвестират в ТОП Акции на компании от САЩ и същевременно намалява риска, като част от средствата се влагат във висококачествени европейски държавни облигации. Целта на портфолиото е да генерира регулярна доходност, която да съответства на рисковия профил на фонда, а също и да постига максимална възвръщаемост до степен, която е в съответствие със запазването на стойността на капитала и поддържането на висока ликвидност на направените инвестиции.

WEM ДЪРЖАВНИ ОБЛИГАЦИИ в ЕВРО

Основният географски фокус на стратегията е насочен към държавни ценни книжа /ДЦК/, емитирани от правителствата на страните членки на Еврозоната. Средствата в портфейла се инвестират в облигации, чрез т.н. ETF (Exchange Traded Fund) – борсово търгувани фондове. Целта на продукта е да допринесе за диверсификация на инвестициите (в случай на значително понижение или волатилност на капиталовите пазари, вложенията в облигации би трябвало да балансират стойността на портфейла).

WEM Инвестиционни Възможности

Периодично ще предоставяме на нашите клиенти списък с инвестиционни предложения за висока доходност с хоризонт от 6 месеца. Това ще бъдат краткосрочни предложения за подценени, в следствие на външни шокове или временни вътрешни затруднения, активи. Същевременно, фундаменталната стойност на предложените активи, според нашите анализи, би трябвало да е относително стабилна.

WEM Safe Haven

Това портфолио е създадено за нуждите на консервативните клиенти, които искат да инвестират в активи с висока сигурност и печалбата не е основната им цел. Safe Haven инвестира в облигации на Швейцарската федерация, Япония и злато. Ръстът на портфейлната стойност е умерен, но стабилен и следователно е идеално решение за хеджиране на активи срещу спадове.

×

Свържи се с нас

×
×