Ексклузивни услуги

Wealth Effect Management OCP е плод на дългогодишни усилия да се предоставят на Словашкия и Българския пазар, финансови услуги, които да позволяват прозрачно и ефективно управление на активи.

Нашите клиенти са част от нашето семейство и ние избираме за тях решения, които бихме предложили на най-близките си.

УЕМ АКЦИИ от САЩ

Портфейлът е структуриран от селектирани акции на ограничен брой компании, базирайки се на фундаментален анализ. Преди да се пристъпи към селектирането, се извършва анализ на секторите, които имат потенциал да изпреварят растежа на икономиката. Следващата стъпка е да се подберат компании, които имат най-висок потенциал за растеж в съответния сектор.

УЕМ ДЪРЖАВНИ ОБЛИГАЦИИ в ЕВРО

Основният географски фокус на стратегията е насочен към държавни ценни книжа /ДЦК/, емитирани от правителствата на страните членки на Еврозоната. Средствата в портфейла се инвестират в облигации, чрез т.н. ETF (Exchange Traded Fund) – борсово търгувани фондове. Целта на продукта е да допринесе за диверсификация на инвестициите (в случай на значително понижение или волатилност на капиталовите пазари, вложенията в облигации би трябвало да балансират стойността на портфейла).

Инвестиционни Възможности

Периодично ще предоставяме на нашите клиенти списък с инвестиционни предложения за висока доходност с хоризонт от 6 месеца. Това ще бъдат краткосрочни предложения за подценени, в следствие на външни шокове или временни вътрешни затруднения, активи. Същевременно, фундаменталната стойност на предложените активи, според нашите анализи, би трябвало да е относително стабилна.

Екип на УЕМ

Основната цел пред нас е удовлетвореността на нашите клиенти. Членовете на екипа притежават висока експертиза, имат силен характер и личен подход.

×

Свържи се с нас

×
×